Ulkoministeriö avoin ohjelma

Avoin ohjelma | Ulkoministeriö | Ulkoministeriö Bug Bounty

Testauksen kohteina ovat ensisijaisesti verkkopalveluita, jotka ovat jokaisen käytettävissä suoraan internetistä.

100€ - 5 000€

22.9.2020 klo 09:00 - toistaiseksi

Ulkoministeriö lyhyesti

Ulkoministeriö edistää Suomen ja suomalaisten turvallisuutta ja hyvinvointia sekä toimii turvallisen ja oikeudenmukaisen maailman hyväksi. Ulkoministeriön toiminta keskittyy ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan, kauppapolitiikkaan ja kehityspolitiikkaan sekä ulkopoliittisesti merkittäviin kansainvälisiin asioihin ja yleensä kansainvälisiin suhteisiin. Ulkoministeriön tehtävänä on myös avustaa muita hallinnonaloja kansainvälisten asioiden yhteensovittamisessa.

OHJELMAN PÄÄKOHDAT

Tietoturvatutkimuksen kohteena on:

Testauksen kohteina ovat ensisijaisesti verkkopalveluita, jotka ovat jokaisen käytettävissä suoraan internetistä. Palveluissa korostuu luottamuksellisuuden lisäksi niin tiedon saatavauus kuin eheys. Esimerkiksi testauksen kohteena oleva matkustusilmoitus.fi palvelu on yksi tärkeimmistä välineistä saada tietoa ja tavoittaa kriisialueella olevat Suomen kansalaiset.

Tarkan ja ajantasaisen listauksen kohteista ja niihin mahdollisesti liittyvistä erikoisohjeista löydät raportointiportaalista.

Yleiset säännöt joita jokaisen ohjelman osallistujan tulee noudattaa on listattu alla:

  • Ohjelma on avoin kaikille. Palkkioita maksetaan sellaisille henkilöille, joilla on suomalainen pankkitili ja verokortti.
  • Raportointi tapahtuu kirjautumalla raportointiportaaliimme.
  • Käytä raportointiin vain raportointiportaalin lomaketta äläkä julkaise havaintoa muualla.
  • Tietoturvatutkimus ei saa vaikuttaa testauksen kohteena olevan palvelun saatavuuteen. Jos olet epävarma, kysy lupaa Hackrfi-asiantuntijalta raportointiportaalin kautta.
  • Jos pääset murtautumaan palvelimelle, älä siirry palvelimesta muihin palvelimiin (ns. pivot) kysymättä lupaa Hackrfi:n asiantuntijoiden kautta.

Palkkio maksetaan työkorvauksena ja sen maksaa Hackrfi. Palkkion maksamisen edellytyksenä on verokortin toimittaminen Hackrfi:lle

  Raportoi

Haluatko tietoturvatestaajaksi?

Luo tunnus raportointiportaaliimme, sieltä pystyt tekemään raportteja avoimiin ohjelmiin.